Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

SIA SEMEŠ, Reģ.Nr. 45403057712, "Dailas", Tīnūžu pag., Išķiles nov., LV-5015, šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Iegādājoties Smiltsērkšķu svaigās ogas, Pārdevējs neiesaka piegādes veidu ar pakomātiem. Šajā gadījumā izvēloties piegādi ar pakomātu, Pircējs pats uzņemas atbildību par saņemtās preces kvalitāti.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur SIA SEMEŠ mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu norādot rēķina numuru bankas piezīmēs. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir derīgs 3 dienas. Ja rēķins netiek apmaksāts 3 dienu lakā, pasūtījums tiek anulēts. Pēc naudas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā, Pircējam tiek nosūtīts pirkuma apstiprinājuma e-pasts un tiek sākta pasūtījuma izgatavošana un piegāde. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7-10 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Izvēloties skaidras naudas norēķinu, izgatavošana tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc pasūtījuma saņemšanas. Sīkāka informācija sadaļā Piegāde.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu: [email protected]. Norādot informāciju par preci, Pircēju un kontaktinformāciju. Pēc šīs infomācijas saņemšanas, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai saskaņotu tālākās darbības.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas un tālāko darbību saskaņošanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pārdevēja pienākums pēc preces saņemšanas ir 30 dienu laikā atmaksāt Pircējam preces vērtību. Sākotnējie piegādes izdevumi netiek atmaksāti.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • Pircējs ir atvēris preču oriģināliepakojumu vai daļēji preci jau ir izlietojis.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

SIA SEMEŠ ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko jūs esat iesniedzis saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu, pakalpojumu izmantošanu un preču iegādi tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pasūtījuma apstrāde, preču piegāde, grāmatvedība, pakalpojumu uzlabošana, atsauksmju vākšana un saziņa.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi, kā arī, Prcējs piekrīt, ka  Pārdevējs var zvanīt uz Pircēja norādīto tālruņa numuru, saistībā ar Pircēja pasūtījuma izpildi.

Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, kā arī lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī pieprasīt savu datu dzēšanu.